Het Mobiele Helofytenfilter

Tiny Wetland

Een Helofytenfilter is een kunstmatig moeras in een waterdichte bak, dat gebruikt wordt voor het zuiveren van urine (compost toilet), afvalwater van keuken, douche en wasmachine.

Met een goed werkend helofytenfilter is het in principe toegestaan je gezuiverde afvalwater te lozen in het oppervlaktewater of op de bodem.

Helofyten zijn moerasplanten, die wortelen in een waterrijke bodem, terwijl bladeren en bloemen boven het water uitsteken.

Het verticaal doorstroomde helofytenfilter is een systeem waarbij het afvalwater via aan- en afvoerbuizen, verticaal door een filterpakket wordt geleid. Het filter kan naar wens zowel bovengronds, gedeeltelijk ingegraven of helemaal in de grond worden toegepast.

helofytenfilters Tiny Wetland duo IB Chout